Синхроген Фарма ООД - Контакти

ВМП с подновени/безсрочни лицензи за употреба през 2014 г.

ВМП с подновени/безсрочни лицензи за употреба през 2014 г.

ТИАМУЛИН разтвор за инжекции - Лиценз за употреба № 0022-2220 - 13.03.2014

ИНТРАКОКС Орал - Лиценз за употреба № 0022-2278 - 12.05.2014

Интровит Б-комплекс - Лиценз за употреба № 0022 - 2395-17.10.2014

Лимоксин-400 WS-BG - Лиценз за употреба № 0022 - 2397-17.10.2014

Цефтионел-50 - Лиценз зя употреба № 0022-2451 - 13.12.2014

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu