Синхроген Фарма ООД - Контакти

Новорегистриран продукт - 2015 г.

Новорегистриран продукт - 2015 г.

Суспензия за перорално приложение, съдържаща

Albendazole 100 mg/ml

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu