Синхроген Фарма ООД - Контакти

ВМП с подновени регистрации - 2015 г.

ВМП с подновени регистрации - 2015 г.

Докси-200 WS - ЛУ № 0022-1500

Интертрим LA - ЛУ № 0022-1499

Имохем-120 - ЛУ № 0022-1406

Лимоксин-100 - ЛУ № 0022-2564 / 04.06.2015
Лимоксин-200 ЛА - ЛУ № 0022-2565 / 04.06.2015
Флуконикс-340 - ЛУ № 0022-2533 / 07.04.2015

 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu