Синхроген Фарма ООД - Контакти

Новорегистрирани ВМП през 2008 г.

Новорегистрирани ВМП през 2008 г.

На свое заседание, проведено на 14.03.2008 г., КЛВМП взе решение да  бъдат издадени лицензи за употреба на следните продукти, производство  на Interchemie werken “De Adelaar” (Холандия):

Genta-100 (инжективен разтвор на гентамицин) - Лиценз за употреба № 912 / 21.03.20008
Glucortin-20 (инжективен разтвор на дексаметазон) - Лиценз за употреба № 913 / 21.03.20008.
Продуктите ще бъдат налични в склада на „Синхроган Фарма” ООД в началото на м. Май 2008 г.

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu