Синхроген Фарма ООД - Контакти

Новорегистриран ВМП през 2007 г.

Новорегистриран ВМП през 2007 г.

На заседанието на КЛВМП, проведено на 04.06.2007 г., бе взето решение да бъде издаден лиценз за употреба на продукта на Interchemie werken “De Adelaar” (Холандия)
Biocillin-150 LA injection (инжективен амоксицилин с удължено действие) – Лиценз за употреба № 779 / 18.06.2007

Продуктът е включен в складовите наличности на „Синхроген Фарма” ООД и пуснат на пазара през м. септември 2007 г.

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu