Синхроген Фарма ООД - Контакти

Новорегистриран ВМП през 2007 г.

Новорегистриран ВМП през 2007 г.

С удоволствие съобщаваме, че на заседанието на КЛВМП, проведено на 09.03.2007 г., бе взето решение да  бъде издаден лиценз за употреба на продукта на Interchemie werken “De Adelaar” (Холандия):

INTERMECTIN / ИНТЕРМЕКТИН (1% разтвор на ивермектин за инжективно приложение) – Лиценз за употреба № 730 / 20.03.2007

Продуктът ще бъде наличен в склада на “Синхроген Фарма” ООД през втората половина на м. май.

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu