Синхроген Фарма ООД - Контакти
Синхроген Фарма ООД - Търговия на едро с ветеринарномедицински продуктиСинхроген Фарма ООД - Търговия на едро с ветеринарномедицински продуктиСинхроген Фарма ООД - Търговия на едро с ветеринарномедицински продуктиСинхроген Фарма ООД - Търговия на едро с ветеринарномедицински продуктиСинхроген Фарма ООД - Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти

Нашето кредо:

КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

Синхроген Фарма ООД е основано през 2002 г.
с основен предмет на дейност
внос и търговия на едро с
ветеринарномедицински продукти,
принадлежности и консумативи
за животновъдството.

ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА СЕ РЕГЛАМЕНТИРА ОТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ,
ИЗДАДЕНИ ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
1

Лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти (Лиценз № 037-01 / 25.10.2011г).

2

Удостоверение за одобрен търговец с фуражни добавки и премикси (Удостоверение за одобрение
№22 / 15.08.2011 г., идентификационен номер α BG 22 1799 02).

3

Регистрация като търговец с фуражи и фуражни суровини (Удостоверение за регистрация № 81 / 13.06.2012 г., регистрационен номер 22 1799 46).

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu