КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

INTERFLOX ORAL

разтвор за прилагане с водата за пиене при пилета и пуйки
INTERFLOX ORAL
Enrofloxacin 100 mg/ml Пластмасови бутилки от 100 ml и 1000 ml

разтвор за прилагане с водата за пиене при пилета и пуйки

Подходящо за
ПуйкиПуйки
КокошкиКокошки
INTERFLOX ORAL
СЪСТАВ
Enrofloxacin 100 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на инфекции, причинени от следните бактерии, чувствителни на енрофлоксацин:
             пилета пуйки
Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae, Mycoplasma synoviae,
Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida,
Pasteurella multocida, Escherichia coli.
Escherichia coli.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва профилактично.
Да не се използва, когато е известно, че в ятото, подлежащо на лечение, възниква резистентност/кръстосана резистентност към (флуоро)хинолони.
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция, други (флуоро)хинолони или към някой от ексципиентите.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Няма известни.
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Пилета и пуйки.
10 mg енрофлоксацин/kg телесна маса дневно за 3-5 последователни дни. 
Лечение в продължение на 3 – 5 последователни дни, 5 последователни дни при смесени инфекции и хронични прогресивни форми.  Ако в рамките на 2 – 3 дни не се постигне клинично подобрение, въз основа на изследване на чувствителността трябва да се обмисли възможността за алтернативна антимикробна терапия.
 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
По време на периода на лечение медикаментозна вода трябва да непрекъснато налична. Продуктът трябва да се прилага за минимален период от 6 часа на ден за да се даде възможност на всички птици да приемат от медикаментозната вода.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Пилета:  Месо и вътрешни органи: 7 дни.
Пуйки:  Месо и вътрешни органи: 13 дни.
Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за консумация от хора.
Да не се прилага при бъдещи птици носачки в рамките на 14 дни от началото на яйценосенето
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Възможно е терапията срещу инфекции с Mycoplasma spp. да не унищожи микроорганизмите.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: 
Употребата на продукта трябва да бъде съобразена с изискванията на официалните и местни правила за използване на противомикробни средства.
Флуорохинолоните трябва да бъдат пазени за лечение на клинични състояния, които се повлияват слабо или се очаква, че ще се повлияят слабо от лечение с други класове антимикробни средства.
От първоначалното лицензиране на енрофлоксацин за употреба при домашни птици е налице широкоразпространено понижение на чувствителността на E.coli към флуорохинолони и възникване на резистентни микроорганизми. В ЕС резистентност е съобщена и за Mycoplasma synoviae.
Когато е възможно, флуорохинолоните трябва да се използват само въз основа на проведен тест за чувствителност.
Неправилната употреба на продукта и неспазването на инструкциите, посочени в тази листовка, може да повишат бактериалната резистентност към флуорохинолоните и съответно да понижат ефективността от лечението с други хинолони, поради възможност от кръстосана резистентност.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните: 
Хора с установена свръхчувствителност към (флуоро)хинолони трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.
Избягвайте контакт с кожата и очите.
Незабавно измийте с вода всякакви остатъци от продукта, попаднали върху кожата или очите.
След употреба измийте ръцете и откритите участъци от тялото.
По време на употреба да не се яде, пие или пуши.
Яйценосене: 
Да не се използва при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.
Да не се прилага при бъдещи кокошки носачки в рамките на 14 дни преди пронасяне.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
In vitro е доказан антагонизъм при комбиниране на флуорохинолони с бактериостатици, като макролиди или тетрациклини и фениколи. Едновременната употреба на субстанции, съдържащи алуминий или магнезий може да намали абсорбцията на енрофлоксацин.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): 
Не са наблюдавани странични реакции при пилета и пуйки, третирани съответно с дози до 10 и 6 пъти по-високи от терапевтичната доза.
Употребата на флуорохинолони през периода на растеж, в комбинация с подчертан и продължителен повишен прием на питейна вода, чрез което и прием на активна субстанция, например като следствие от високи температури, потенциално може да има връзка с увреждане на ставния хрущял.
Несъвместимости:
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Пластмасови бутилки от 100 ml и 1000 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN