КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

Castralgin-BG

инжекционен разтвор за говеда, телета, свине и кучета
Castralgin-BG
Metamizole sodium monohydrate 500 mg/ml Стъклени флакони от 100 ml

инжекционен разтвор за говеда, телета, свине и кучета

Подходящо за
ГоведаГоведа
ТелетаТелета
СвинеСвине
КучетаКучета
Castralgin-BG
СЪСТАВ
Metamizole sodium monohydrate 500 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Говеда, телета:
- Болка, свързана с различни форми на колики с различна етиология и други спастични състояния на коремните органи.
- Серозит и възпаление на ставите, тендовагинит, ревматични състояния на мускулите и ставите, остър и хроничен артрит.
- Заболявания, включващи висока температура и/или възпаление.
 
Свине: 
- Болка, свързана с различни форми на колики с различна етиология и други спастични състояния на коремните органи.
- Серозит и възпаление на ставите, тендовагинит, ревматични състояния на мускулите и ставите, остър и хроничен артрит. 
- Заболявания, включващи висока температура и/или възпаление, като Мастит-Метрит-Агалаксия синдром (ММА синдром).
 
Кучета:
- Болка, свързана с различни форми на колики с различна етиология, спазми и обструкция на хранопровода.
- Серозит и възпаление на ставите, тендовагинит, ревматични състояния на мускулите и ставите, остър и хроничен артрит.
- Заболявания, включващи висока температура и/или възпаление.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни с тежко бъбречно и/или чернодробно увреждане.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Риск от кръвоизлив.
Стомашно-чревно дразнене и увреждане, стомашни язви.
Може да настъпят промени в нормалната кръвна картина.
Увреждане на бъбречната тъкан (папиларна некроза).
Съобщават се отделни случаи на анафилактични реакции.
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ 
За интрамускулно приложение.
 
Говеда:
Еднократно инжектиране на 40 mg метамизол натриев монохидрат/kg телесна маса 
(съответстващо на 8 ml Castralgin-BG на 100 kg т.м.). 
 
Телета: 
Еднократно инжектиране на 40 - 50 mg метамизол натриев монохидрат/kg телесна маса
(съответстващо на 8 - 10 ml Castralgin-BG на 100 kg т.м.). 
 
Свине: 
Еднократно инжектиране на 75 - 100 mg метамизол натриев монохидрат/kg телесна маса 
(съответстващо на 15 - 20 ml Castralgin-BG на 100 kg т.м.). 
 
Кучета: 
70 - 100 mg метамизол натриев монохидрат/kg телесна маса 
(съответстващо на 1.4 - 2 ml Castralgin-BG на 10 kg т.м.). Дозата може да се повтори, ако е необходимо.
 
КАРЕНТEK СРОК
Месо и вътрешни органи:
- Говеда: 20 дни.
- Телета: 28 дни.
- Свине: 17 дни.
Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: 
Не е приложимо.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Поради възможни реакции на свръхчувствителност, избягвайте директен контакт на кожата с продукта. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.
Бременност и лактация:
Лабораторните проучвания показват, че метамизол натриев монохидрат може безопасно да се използва по време на бременност и лактация. Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Не използвайте метамизол натриев монохидрат едновременно с барбитурати, фенилбутазон и други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).
Основни несъвместимости:
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти. 
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN