КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

INTRACTAN-BG

инжекционна суспензия за говеда и прасета
INTRACTAN-BG
Cefquinome (като sulfate) 25.0 mg/ml Стъклени флакони от 50 и 100 ml

инжекционна суспензия за говеда и прасета

Подходящо за
ГоведаГоведа
СвинеСвине
INTRACTAN-BG
СЪСТАВ
Cefquinome (като sulfate) 25.0 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение на заболявания, причинени от микроорганизми, чувствителни на cefquinome.
Говеда:
- Лечение на инфекции на дихателната система, причинени от Pasteurella multocida и Mannheimia haemolytica.
- Лечение на копитен гнилец, дигитален дерматит и интердигитален панарициум.
- Лечение на неонатална септицемия при телета.
Прасета:
- Лечение на инфекции на дихателната система, причинени от Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae и Streptococcus suis.
- Лечение на синдрома на мастит-метрит-агалаксия (ММА).
- Лечение на менингит, причинен от Streptococcus suis.
- Лечение на артрит, причинен от Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli и други микроорганизми, чувствителни на cefquinome.
- Лечение на епидермит (лезии с ниска до средна значимост), причинени от Staphylococcus hyicus.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към антибиотици от бета-лактамната група.
Свръхчувствителността към цефалоспорини е много рядка.
Да не се използва при птици (включително за яйца) поради риск от разпространение на антимикробна резистентност към хората.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
При говеда може да се наблюдава тъканна реакция в мястото на инжектиране. Реакцията изчезва спонтанно в рамките на 15 дни от последното приложение на продукта.
При прасета се наблюдава възпалителна тъканна реакция в мястото на инжектиране. Лезиите могат да продължат 16 дни след прилагане на продукта.
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Говеда:
1 mg cefquinome на kg телесна маса, веднъж дневно или 2 ml на 50 kg телесна маса, в продължение на 3 до 5 дни, интрамускулно.
 
Телета:
2 mg cefquinome на kg телесна маса, веднъж дневно или 2 ml на 25 kg телесна маса, в продължение на 3 дни, интрамускулно.
 
 
Прасета:
- Лечение на респираторни инфекции: 2 mg cefquinome на kg телесна маса, веднъж дневно или 2 ml на 25 kg телесна маса, в продължение на 3 дни, интрамускулно.
- Лечение на синдром на мастит-метрит-агалаксия (MMA): 2 mg cefquinome на kg телесна маса, веднъж дневно или 2 ml на 25 kg телесна маса, в продължение на 2 дни, интрамускулно.
- Лечение на менингит, артрит и епидермит: 2 mg cefquinome на kg телесна маса, веднъж дневно или 2 ml на 25 kg телесна маса, в продължение на 3 до 5 дни, интрамускулно.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Говеда:
Месо и вътрешни органи: 5 дни.
Мляко: 24 часа.
Прасета:
Месо и вътрешни органи: 3 дни.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Intractan-BG 25 mg/ml suspension for injection селектира резистентни щамове, като бактерии, носещи бета-лактамази с разширен спектър и може да представлява риск за здравето на хората, ако тези щамове се разпространяват при хора, например чрез храна. Следователно Intractan-BG 25 mg/ml suspension for injection трябва да бъде запазен за лечение на клинични състояния, които се повлияват слабо или се очаква да се повлияят слабо от лечението от първа линия (отнася се за много остри случаи, когато лечението трябва да започне без бактериологична диагноза). Официалните, националните и регионалните антимикробни политики трябва да се вземат предвид при използване на продукта. По-широката употреба, включително употребата на продукта, която се отклонява от инструкциите в КХП, може да увеличи разпространението на резистентност. Когато е възможно, Intractan-BG 25 mg/ml suspension for injection трябва да се използва само въз основа на резултатите от теста за чувствителност.
Intractan-BG 25 mg/ml suspension for injection е предназначен за лечение на болни животни. Да не се използва за профилактика на болести или като част от здравните програми при животните. Лечението на групи животни трябва да бъде строго ограничено до продължаващи огнища на заболявания в съответствие с одобрените условия за употреба.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Пеницилините и цефалоспорините могат да предизвикат реакция на свръхчувствителност след инжектиране, вдишване, поглъщане или контакт с кожата. Свръхчувствителността към пеницилини може да доведе до кръстосана алергия към цефалоспорини и обратно. Алергичните реакции към тези субстанции понякога могат да бъдат сериозни.
1. Не работете с този продукт при установена свръхчувствителност към цефалоспорини и пеницилини или ако сте били посъветвани да не работите с такива продукти.
2. Работете с този продукт, като спазвате препоръчаните предпазни мерки, за да избегнете риска от експозиция.
3. Ако след експозиция развиете симптоми като кожен обрив, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. Подуването на лицето, устните или очите или затрудненото дишане са по-сериозни симптоми и изискват спешна медицинска помощ.
Бременност:
Лабораторните проучвания при плъхове и зайци не показват никакви доказателства за тератогенност, фетотоксичност или токсичност за майката.
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност при крави и свине.
Не се препоръчва прилагането по време на бременност.
Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.
 
 
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Съществува кръстосана чувствителност между различните цефалоспорини.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:
При говеда, предозирането до 10 mg/kg телесна маса (10 пъти над препоръчителната доза) се понася добре.
При прасета не са наблюдавани признаци на системна токсичност след прилагане на 5 -кратната доза от препоръчителната.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 50 и 100 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN