КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

INTRAFER-200 B12

инжекционен разтвор за говеда, прасета и кучета
INTRAFER-200 B12
Iron (III)-hydroxide-dextran complex, отговарящ на iron 200.0 mg/ml, Cyanocobalamin 200.0 µg/ml Стъклени флакони от 100 ml

инжекционен разтвор за говеда, прасета и кучета

Подходящо за
ГоведаГоведа
СвинеСвине
КучетаКучета
INTRAFER-200 B12
СЪСТАВ
Iron (III)-hydroxide-dextran complex, отговарящ на iron 200.0 mg/ml
Cyanocobalamin 200.0 µg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Прасета: анемия, дължаща се на недостиг на желязо.
Говеда и кучета: лечение на доказан недостиг на желязо.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага интравенозно.
Да не се използва при прасета на възраст над 4 седмици.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Могат да възникнат болка и възпалителни реакции, както и образуване на абсцес в мястото на инжектиране. Може да настъпи внезапна смърт. Интрамускулно приложеното желязо предизвиква постоянно оцветяване на мускулната тъкан.
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Само за интрамускулно приложение.
Прасета: еднократно 0.75 – 1.0 ml Intrafer-200 B12 (150 - 200 mg желязо) на 3-тия ден след раждането 
или: 0.5 ml Intrafer-200 B12 (100 mg желязо) 3 дни след раждането и повтаряне на дозата една седмица след първото третиране.
Телета: еднократно 2 – 6.0 ml Intrafer-200 B12 (400 - 1200 mg желязо).
Говеда: еднократно 2.5 – 5.0 ml Intrafer-200 B12 (500 - 1000 mg желязо).
Кучета: еднократно 0.5 – 1.0 ml Intrafer-200 B12 (100 - 200 mg желязо).
 
КАРЕНТНИ СРОКОВЕ
Месо и вътрешни органи: нула дни.
Мляко: нула часа.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
При прасета, рискът от възникване на бактериални инфекции може да се увеличи, когато степента на насищане с трансферин-желязо надхвърли 60-70%.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Да се използват различни места на инжектиране при повторно приложение.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Трябва да се внимава, за да се избегне случайното самоинжектиране.
При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. 
При случаен контакт с кожата, измийте обилно със сапун и вода. При случаен контакт с очите, да се промият с много чиста течаща вода. 
Да се измият ръцете след работа с продукта.
Не работете с продукта, ако сте алергични към съставките на продукта.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Да не се прилага съвместно с тетрациклини.
Основни несъвместимости:
Не смесвайте с други разтвори, защото може да предизвика преципитиране на активните субстанции.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN