КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

SEDACHEM

инжекционен разтвор за говеда, коне, кучета и котки
SEDACHEM
Xylazine 20,00 mg/ml (еквивалентно на 23,32 mg xylazine hydrochloride) Стъклени флакони от 50 ml

инжекционен разтвор за говеда, коне, кучета и котки

Подходящо за
ГоведаГоведа
КонеКоне
КучетаКучета
КоткиКотки
SEDACHEM
СЪСТАВ
 Xylazine 20,00 mg/ml (еквивалентно на 23,32 mg xylazine hydrochloride)
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Говеда
За седация, мускулна релаксация и аналгезия при малки операции. 
В комбинация с други вещества за анестезия.
Коне
За седация и мускулна релаксация.
В комбинация с други вещества за аналгезия и анестезия.
Кучета, котки
За седация.
В комбинация с други вещества за мускулна релаксация, аналгезия и анестезия.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Говеда, коне, кучета, котки
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при животни със стомашно-чревна обструкция, тъй като това е
мускулен релаксант и свойствата на ветеринарномедицинския продукт изглежда засилват ефектите от обструкция, и поради риск от повръщане.
Да не се използва в случаи на белодробно заболяване (дихателна недостатъчност) или сърдечни нарушения (особено в случай на камерна аритмия).
Да не се използва в случаи на увредена чернодробна или бъбречна функция.Да не се използва в случаи на предишна анамнеза за гърчове.
Да не се използва в случаи на хипотония и шок.
Да не се използва при животни с диабет.
Да не се прилага едновременно със симпатикомиметични амини (напр. епинефрин).
Да не се използва при телета на възраст под 1 седмица, кончета на възраст под 2 седмици или кученца и котенца на възраст под 6 седмици.
Да не се използва по време на последния етап от бременността (опасност от преждевременно раждане), освен при раждането.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Като цяло могат да възникнат неблагоприятни реакции, типични за α2-адренергичен агонист, като брадикардия, обратима аритмия и хипотония. Може да се повлияе на терморегулацията, което означава, че телесната температура може да се понижава или увеличава в зависимост от температурата на околната среда. Може да възникне подтискане на дишането и/или респираторен арест, особено при котки.
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
За интравенозно, интрамускулно или подкожно приложение.Говеда: интравенозно или интрамускулноКоне: интравенозноКучета: интравенозно или интрамускулноКотки: интрамускулно или подкожно.
За да се гарантира правилното дозиране, телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.
 Интравенозната инжекция трябва да се прилага бавно, особено при коне.
 
Говеда (интравенозно или интрамускулно)
Интравенозно приложение:
Чрез интравенозно приложение продуктът започва да действа по-бързо, но продължителността на действието му обикновено се съкращава. Както при всички субстанции, които влияят на централната нервна система, се препоръчва продуктът да се инжектира бавно интравенозно. 
 
Говеда (i.v.) Дозово ниво Ксилазин
mg/kg телесна маса Продукт
ml на 100 kg телесна маса Продукт
ml на 500 kg телесна маса
I 0.016 – 0.024 0.08 – 0.12 0.4 – 0.6
II 0.034 – 0.05 0.18 – 0.25 0.85 – 1.25
III 0.066 – 0.10 0.33 – 0.5 1.65 – 2.5
 
Котки (интрамускулно или подкожно приложение)
За седация:
2 mg ксилазин/kg телесна маса интрамускулно (съответстващо на 0,1 ml от продукта на kg телесна маса).
2 до 4 mg ксилазин/kg телесна маса подкожно (съответстващо на 0,1 до 0,2 ml от продукта на kg телесна маса).
Много често прилагането на продукта причинява повръщане при котките. Този ефект, ако е нежелан, може да бъде смекчен чрез гладуване.
Бромобутиловата запушалка може да бъде продупчена до 15 пъти.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Говеда, коне:
Месо и вътрешни органи: 1 ден.
Говеда, коне: 
Мляко: нула чàса.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 50 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN