КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

INTERTRIM LA

инжекционен разтвор за парентерално приложение при говеда, коне и прасета
INTERTRIM LA
Sulfadoxine 200 mg/ml, Trimethoprim 40 mg/ml Стъклени флакони от 100 ml

инжекционен разтвор за парентерално приложение при говеда, коне и прасета

Подходящо за
ГоведаГоведа
КонеКоне
СвинеСвине
INTERTRIM LA
СЪСТАВ
Sulfadoxine 200.00 mg / ml
Trimethoprim 40.00 mg / ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение на първични и вторични бактериални инфекции при говеда, прасета и коне.
Терапевтичният спектър включва Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии:
Streptococci, Staphylococci, Actinobacilli, Actinomycae, Salmonella, Pasteurella, Pneumococci, Proteus, Escherichia coli, Corynebacteria, Vibrio, Bordetella, Brucella, Klebsiella, Haemophilus.
При наличие на възприемчиви микроорганизми, INTERTRIM LA е ефективен за лечение на:
  • Инфекции на храносмилателния канал.
  • Инфекции на респираторния тракт.
  • Инфекции на урогениталния тракт.
  • Кожни инфекции и инфектирани рани.
  • Инфекции на очите и ушите.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни животни.
Да не се използва при свръхчувствителност към сулфонамиди.
Да не се използва при тежки паренхимни чернодробни или бъбречни увреждания или при кръвна дискразия.
Интравенозното приложение е противопоказано при предварително или едновременно приложение на депресанти на централната нервна система (напр. анестетици, невролептици).
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
След интрамускулно или подкожно приложение могат да се наблюдават временни локални реакции.
Сърдечен и респираторен шок е наблюдаван при коне, най-вече след интравенозно приложение. Интравенозният начин на приложение трябва да бъде прилаган само ако е трерапевтично показан. 
Трябва да се има предвид възможността от възникване на анафилактични реакции или реакции на свръхчувствителност в редки случаи след приложение на продукта.
Както при всички триметоприм-сулфонамидни комбинации, възможността от потенциално увреждане на бъбреците и черния дроб или хематопоетичната система трябва да бъде разгледана.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, което не е описано в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Основната доза е 15 mg/kg т.м. или 12.5 mg сулфадоксин и 2.5 mg триметоприм на kg т.м. или 3 ml INTERTRIM LA на 50 kg т.м. (1 ml на 16 kg т.м.).
Лечението трябва да продължи до 2 дни след изчезване на клиничните признаци, но не повече от 5 дни.
За интрамускулно, подкожно или бавно интравенозно приложение.
Говеда: интравенозно, интрамускулно (препоръчително) или подкожно приложение.
Коне: бавно интравенозно приложение.
Прасета: интрамускулно или подкожно приложение.
При говеда обемът на въведеното количество във всяко място на инжектиране не трябва да превишава 15 ml.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи: Говеда и прасета: 10 дни.
Мляко: По време на третирането млякото не трябва да бъде използвано за човешка консумация. За крави, доени два пъти дневно, млякото може да бъде използвано за човешка консумация след 4 дни (96 часа след последното третиране).
Не се разрешава за употреба при коне, чието месо е предназначено за консумация от хора..
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Не са необходими специални предпазни мерки за употребата на продукта при говеда и прасета. 
Да не се прилага при коне, проявяващи свързани с ветеринарномедицински продукти, сърдечни аритмии. Подобни аритмии могат да бъдат свързани с приложението на някои анестетици и седативни средства.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Няма специални предпазни мерки.
Директният контакт с кожата трябва да се избягва по-време на приложението; трябва да се спазват асептични мерки.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Не са известни реакции на предозиране.
Да не се превишава препоръчаната доза и да не се третират животните за повече от 5 последователни дни.
Бременност:
Поради съдържанието glycerin formal в Intertrim LA, продуктът не трябва да се използва при бременни животни.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN