КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

INTERMECTIN

инжекционен разтвор за говеда, кози, овце и свине
INTERMECTIN
Ivermectin 10 mg/ml Пластмасови флакони от 50, 100 и 500 ml

инжекционен разтвор за говеда, кози, овце и свине

Подходящо за
ГоведаГоведа
СвинеСвине
ОвцеОвце
КозиКози
INTERMECTIN
СЪСТАВ
Ivermectin - 10 mg/ml     
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Говеда, кози и овце: INTERMECTIN инжекционен разтвор е предназначен за ефективно лечение и контрол на инвазии предизвикани от следните видове гастроинтестинални нематоди, белодробни нематоди, ларви предизвикващи хиподермозата, въшки и крастни кърлежи: Гастроинтестинални нематоди (възрастни и ларви четвърти стадий): Ostertagia ostertagi (включително инхибираната O.ostertagia), Haemonchus placei; Белодробни нематоди (възрастни и ларви четвърти стадий): O. Lyrata, Dictyocaulus viviparous, Trichostrongylus axei, T. Colubriformis; Ларви предизвикващи хиподермозата (паразитен стадий): Cooperia oncophora, Hypoderma bovis, C. Punctata, H. Lineatum, C. Pectinata, Oesophagostomum radiatum; Въшки: Bunostomum phlebotomum,  Linognathus vituli,  Nemotidirus helvetianus (само възрастни), Haematopinus eurysternus, N. spathiger (само възрастни), Solenoptes capillatus; Кърлежи: Sarcoptes scabei var. Bovis,  Psoroptes ovis (P. communis var. bovis) 
 
Свине: INTERMECTIN инжекционен разтвор е предназначен за ефективно лечение и контрол на инвазии предизвикани от следните видове гастроинтестинални нематоди, белодробни нематоди, въшки и крастни кърлежи: Гастроинтестинални нематоди: Ascaris suum (възрастни и ларви четвърти стадий), Hyostrongylus rubidus (възрастни и ларви четвърти стадий), Oesphagostomum spp. (възрастни и ларви четвърти стадий), Strongyloides ransomi (възрастни) Кръгли червеи: Strongyloides ransomi (соматични ларви); Свинете трябва да бъдат третирани най-малко 7 дни преди опрасване за да се предпазят от инвазиране прасетата. Белодробни нематоди: Metastrongylus spp. (възрастни); Въшки: Haematopinus suis; Кърлежи: Sarcoptes scabei var. suis 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни, млякото на които е предназначено за консумация от хора.
Да не се използва при нелактиращи млечни крави, включително бременни юници до 60 ден от оттелването.
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.
 
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ
Наблюдавани са изолирани случаи на подуване в мястото на инжектиране. Тези реакции изчезват без лечение. В много редки случаи може да се наблюдава болка в мястото на инжектиране.
Многократното и повторното приложение на ивермектин може да доведе до резистентност. 
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
За подкожно приложение. 
Говеда, кози и овце: 1.0 мл на 50 кг телесна маса (0.2 мг ивермектин/кг).
Свине: 1.0 мл на 33 кг телесна маса (0.3 мг ивермектин/кг).
 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Да не се прилагат повече от 10 мл в едно и също място на инжектиране.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи
Говеда: 49 дни
Овце и кози: 28 дни
Свине: 21 дни
Не се разрешава за употреба при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта 
Да не се използва при животни, млякото на които е предназначено за консумация от хора.
Да не се използва при нелактиращи млечни крави, включително бременни юници до 60 ден от оттелването.
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните
Трябва да се избягва директния контакт с кожата при работа с продукта; трябва да се спазват асептични условия на работа. 
Трябва да се избягва самоинжектирането, продукта може да предизвика локално дразнене и/или болка в мястото на инжектиране.
Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене
Да не се използва при животни, млякото на които е предназначено за консумация от хора.
Да не се използва при нелактиращи млечни крави, включително бременни юници до 60 ден от оттелването.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие
Едновременното приложение на ивермектин с бензодиазепини води до взаимно увеличение на токсичността, защото и двата компонента увеличават активността на гама-аминомаслената киселина в централната нервна система. 
Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.
Предозиране 
След предозиране могат да се наблюдават симптоми, като тремор, конвулсии и кома. Тези случаи трябва да бъдат третирани симптоматично.
Неблагоприятните ефекти са временни и  в някои случаи е необходимо приложението на аналгетици и антихистаминови продукти. 
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Пластмасови флакони от 50, 100 и 500 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN