КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

INTRACOX ORAL

разтвор за перорално приложение за кокошки и пуйки
INTRACOX ORAL
Toltrazuril 25 mg/ml Пластмасови бутилки от 100 ml и 1000 ml

разтвор за перорално приложение за кокошки и пуйки

Подходящо за
ПуйкиПуйки
КокошкиКокошки
INTRACOX ORAL
СЪСТАВ
Toltrazuril     25.0 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение и профилактика на кокцидиоза при кокошкии ипуйки.  
INTRACOX Oral е ефективен срещу Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix, E. tenella, E. mitis, E.adenoides, E. meleagridis, E.meleagrimitis.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.
Да не се използва при животни с нарушени чернодробни и бъбречни функции.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Не са известни.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Разтвор за перорално приложение с питейната вода.
Препоръчителната доза е 7 mg толтразурил/kg телесна маса или 28 ml INTRACOX Oral / 100 kg телесна маса дневно.
При необходимост от определяне на точното количество, което трябва да бъде приложено, при липса на правилно съотношение между дневната консумация на вода и телесната маса на птиците, препоръчителната доза е 500 – 1500 ml INTRACOX Oral на 500 L вода, като единствен източник на водазапиене, 2 последователни дни.
По тази причина е препоръчително да се изчисли теглото на групата птици, които ще бъдат третирани и след това да се определи количеството INTRACOX Oral, което ще бъде приложено във водата, така че да се достигне обща терапевтична доза от 7 mg/kg телесна маса.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи: 
Кокошки - 18 дни.
Пуйки - 21 дни.
Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за консумация от хора.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Трябва да се избягва директния контакт на продукта с кожата, поради възможността от възникване на реакции на свръхчувствителност.
Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от синтетични гумени ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.
При попадене на продукта върху кожата или очите, незабавно да се измие с вода.
Да се измият ръцете или изложения участък след работа с продукта. 
Яйценосене:
Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Не са известни.
Не е препоръчително смесването на INTRACOX Oral с други продукти.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
В дози, надвишаващи до 30 пъти препоръчаните, телесната маса и дневната консумация на храна се увеличават значително, като единственно се проявява слаб ефект по отношение на кръвните параметри и чернодробна дисфункция. 
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Пластмасови бутилки от 100 ml и 1000 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN