КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

INTROVIT B-COMPLEX

инжекционен разтвор за говеда, овце, кози, свине и коне
INTROVIT B-COMPLEX
Thiamine hydrochloride - 10.0 mg/ml, Riboflavin sodium phosphate - 5.0 mg/ml, Pyridoxine hydrochloride - 5.0 mg/ml, Cyanocobalamin - 20 µg/ml, Dexpanthenol - 12.5 mg/ml, Nicotinamide - 50.0 mg/ml, Biotin - 100.0 µg/ml Choline chloride - 10 mg/ml Стъклени флакони от 100 ml

инжекционен разтвор за говеда, овце, кози, свине и коне

Подходящо за
ГоведаГоведа
КонеКоне
СвинеСвине
ОвцеОвце
КозиКози
INTROVIT B-COMPLEX
СЪСТАВ
Thiamine hydrochloride            10.0 mg/ml                     Riboflavin sodium phospha¬te       5.0 mg/ml
Pyridoxine hydrochloride           5.0 mg/ml                       Cyanocobalamin                           20 g/ml
Dexpanthenol                             12.5 mg/ml                    Nicotinamide                                 50.0 mg/ml
Biotin                                          100.0 g/ml                   Choline chloride                            10 mg/¬ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Като допълнителен източник на витамини B комплекс в случаи на витаминен дефицит при говеда, овце, кози, свине и коне по време на заболявания, периоди на възстановяване и при условия на стрес (причинени от ваксинация, транспорт, висока влажност, извънредни температурни промени). 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Може да се наблюдава слабо дразнене в мястото на инжектиране. 
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Да се прилага подкожно или дълбоко интрамускулно. Дозата може да бъде приложена 2-3 пъти седмично в зависимост от състоянието на животните.  Трябва да се вземат необходимите септични мерки при работа с продукта.
Коне и говеда: 10 – 15 ml; телета и кончета: 5 – 10 ml; овце и кози: 5 – 10 ml; агнета: 5 – 8 ml; свине: 2 – 10 ml.
 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Ако дозата надвишава 20 ml трябва да бъде разделена и приложена в две места на инжектиране.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо: нула дни.
Мляко: нула дни.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Трябва да се вземат необходимите септични мерки при работа с продукта.
Трябва да се избягва инцидентното самоинжектиране. 
Бременност и лактация:
INTROVIT B-complex може да бъде прилаган при бременни и лактиращи животни.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN