КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

LIMOXIN-100

разтвор за парентерална употреба при говеда, овце, кози и свине
LIMOXIN-100
Oxytetracycline (as hydrochloride) 100 mg/ml Стъклени флакони от 100 ml

разтвор за парентерална употреба при говеда, овце, кози и свине

Подходящо за
ГоведаГоведа
СвинеСвине
ОвцеОвце
КозиКози
LIMOXIN-100
СЪСТАВ
Oxytetracycline (като hydrochloride) 100 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение и контрол на широк кръг от общи системни, респираторни, гастроинтестинални, уринарни и локални инфекции, причинени от или свързани с чувствителни към окситетрациклина микроорганизми (като Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus и Streptococcus spp.) при говеда, овце, кози и свине.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни с бъбречни или чернодробни увреждания.
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
След интрамускулно приложение могат да се наблюдават локални реакции, които изчезват за няколко дни.
Да не се прилага при животни с известни алергии към тетрациклините.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
За интрамускулно приложение. 
Средна доза за всички видове животни, за които е предназначен продуктът: 
5 – 10 mg/kg (2.5 – 5.0 ml на 50 kg телесна маса) дневно за 3 - 5 дни.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Говеда:
Месо и вътрешни органи: 18 дни.
Мляко: 96 часа (от 9-то издояване при крави, които се доят два пъти дневно).
Свине, овце и кози:
Месо и вътрешни органи: 15 дни.
Мляко: Не се разрешава за употреба при овце и кози, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Да се избягва инцидентното самоинжектиране. Да се измият ръцете след работа с продукта.При случаен контакт с очите или кожата, незабавно да се измие с обилно количество вода, поради възможност от възникване на дразнещо действие.
Бременност и лактация:
Употребата на тетрациклини в периода на развитие на зъбите, включително късна бременност може да доведе до оцветяване на зъбите.
Не се разрешава за употреба при овце и кози, чието мляко е предназначено за човешка консумация.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Да не се комбинира и/или разрежда Limoxin-100 с разтвори съдържащи калциеви соли, това може да доведе до преципитация на кристалите.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Предозирането може да доведе до бъбречна интоксикация.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN