КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

LIMOXIN-200 LA

разтвор за парентерална употреба при говеда, овце, кози и свине
LIMOXIN-200 LA
Oxytetracycline (as hydrochloride) 200 mg/ml Стъклени флакони от 200 ml

разтвор за парентерална употреба при говеда, овце, кози и свине

Подходящо за
ГоведаГоведа
СвинеСвине
ОвцеОвце
КозиКози
LIMOXIN-200 LA
СЪСТАВ
Oxytetracycline (като dihydrate) – 200 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Окситетрациклинът е активен срещу множество Грам-положителни и Грам-отрицателни патогенни бактерии, някои рикетсии и по-големи вируси.
Limoxin-200 LA е предназначен за лечение и контрол на възприемчиви към окситетрациклина бактериални инфекции.
Някои специфични терапевтични показания са: респираторни инфекции, като пастьорелоза, бронхопневмония и други респираторни заболявания при говеда, овце, кози и свине.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.
Да не се прилага интравенозно.
Да не се прилага при животни със сериозни бъбречни или чернодробни увреждания.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
След интрамускулно приложение, могат да се наблюдават локални реакции в мястото на инжектиране, които изчезват за няколко дни.
Да не се прилага при животни с установена свръхчувствителност към тетрациклини (в редки случаи могат да се наблюдават алергични реакции).
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Да се прилага в доза 20 mg/kg телесна маса (или 1 ml Limoxin-200 LA на 10 kg телесна маса) чрез дълбока интрамускулна инжекция. 
Ако е необходимо, лечението да се повтори след 48 часа при овце.
При прасета с телесна маса под 10 kg, да се използва доза от 1 ml, която може да се приложи подкожно.
 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Да не се прилага подкожно с изключение на прасета с телесна маса под 10 kg.
Да не се прилагат повече от 10 ml в едно и също място на инжектиране при говеда и свине и повече от 5 ml при овце и кози. 
 
КАРЕНТЕН СРОК
Говеда:
Месо и вътрешни органи: 28 дни.
Мляко: 7 дни (или 15 издоявания при крави, доени 2 пъти дневно)
Свине, овце и кози:
Месо и вътрешни органи: 28 дни.
Мляко: Не се разрешава за употреба при овце и кози, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Хора с установена свръхчувствителност към окситетрациклина трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт. Да се избягва контакт с кожата.
Бременност и лактация:
Употребата на тетрациклини по време на периодите на развитие на зъбите, включително и късна бременност, може да доведе до оцветяване на зъбите.
Не се разрешава за употреба при овце и кози, чието мляко е предназначено за човешка консумация.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Окситетрациклините не трябва да се прилагат едновременно с поливалентни катиони, нервномускулни блокиращи агенти.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:
Към тетрациклините се проявява добра обща поносимост след остро предозиране.
Хроничното предозиране може да доведе до натрупване в организма и нефротоксичност. 
При използване на продукта, съгласно указанията за употреба, тези признаци на предозиране не се наблюдават. 
Несъвместимости:
Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN