КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

LIMOXIN-400 WS-BG

водоразтворим прах за перорално приложение при птици, телета, говеда, нелактиращи крави, овце и свине
LIMOXIN-400 WS-BG
Oxytetracycline (as hydrochloride) 400 mg/ml Пликове от алуминиево фолио по 100 g и пластмасови банки от 1 kg

водоразтворим прах за перорално приложение при птици, телета, говеда, нелактиращи крави, овце и свине

Подходящо за
ГоведаГоведа
ТелетаТелета
СвинеСвине
ОвцеОвце
ПуйкиПуйки
КокошкиКокошки
LIMOXIN-400 WS-BG
СЪСТАВ
Активна субстанция:
Oxytetracycline hydrochloride 400.0 mg/g
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Кокошки - За контрол на: инфекциозен синовит, причинен от Mycoplasma synoviae, хронична респираторна болест (ХРБ) и инфекции на въздушните торби, причинени от Mycoplasma gallisepticum и Escherichia coli,  холера, причинена от Pasteurella multocida.
Пуйки - За контрол на: хексамитиаза, причинена от Hexamita meleagridis, инфекциозен синовит, причинен от Mycoplasma synoviae, бактериални микроорганизми, свързани с промяна в телесната маса – трансмисивни и коронавирусни ентерити при подрастващи пуйки.
Свине - За контрол и лечение на: бактериални ентерити, причинени от Escherichia coli и Salmonella choleraesuis, чувствителни към окситетрациклин; бактериална пневмония, причинена от Pasteurella multocida, чувствителни към окситетрациклин; лептоспироза (редуциране на инцидентите на аборти и отделяне на лептоспири), причинени от Leptospira pomona, чувствителни към окситетрациклин при свине за размножаване.
Говеда и нелактиращи крави - За контрол и лечение на следните заболявания при телета, говеда и нелактиращи крави: бактериални ентерити, причинени от Escherichia coli, чувствителни към окситетрациклин и бактериална пневмония (транспортна треска) причинена от Pasteurella multocida, чувствителни към окситетрациклин.
Овце - За контрол и лечение на следните заболявания: бактериални ентерити, причинени от Escherichia coli, чувствителни към окситетрациклин и бактериална пневмония (транспортна треска) причинена от Pasteurella multocida, чувствителни към окситетрациклин.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при животни със сериозни увреждания на бъбречната или чернодробната функция. 
Да не се използва при животни с неразвити предстомашия.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Използването на тетрациклини по време на периода на развитие на зъбите, включително късна бременност, може да доведе до оцветяване на зъбите.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
За перорално приложение.
Телета, говеда и овце: два пъти дневно 1.0 g на 20 - 40 kg телесна маса за 3 - 5 дни (10 – 20 mg окситетрациклин/kg).
Птици и свине: 1 kg на 2000 L вода за 3 - 5 дни (200 mg окситетрациклин/L)
 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
При приложение с питейната вода е необходимо да се премахнат всички останали източници на вода до изконсумиране на медикаментозната вода.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи:
- говеда, овце и свине: 7 дни.
- птици: 5 дни.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Бременност и лактация:
Може да се използва по време на бременност.
Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.
Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Едновременното приложение с пеницилини, цефалоспорини, квинолони и циклосерин не е препоръчително.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Продължителното приложение на високи дози може да доведе до бъбречна токсичност. 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Трябва да се обърне особенно внимание за избягване на инциденто прилагане върху себе си.
При случаен контакт с кожата, измийте незабавно с течаща вода с цел да минимизирате абсорбцията през кожата.
При случаен контакт с очите, измийте незабавно с течаща вода и незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Пликове от алуминиево фолио по 100 g и пластмасови банки от 1 kg
 
 
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN