КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

MACROTYL-300

инжекционен разтвор за говеда и овце
MACROTYL-300
Tilmicosin (като phosphate) 300 mg/ml Стъклени флакони от 50 и 100 ml

инжекционен разтвор за говеда и овце

Подходящо за
ГоведаГоведа
ОвцеОвце
MACROTYL-300
СЪСТАВ
Tilmicosin (като phosphate) 300 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Macrotyl-300 е предназначен за лечение на пневмония при говеда и овце, свързана със Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida и други микроорганизми, чувствителни към тилмикозин, и за лечение на мастити при овцете, свързани със Staphylococcus aureus и Mycoplasma agalactiae. За лечение на интердигитална некробацилоза при говеда (пододерматит) и инфекциозен пододерматит при овцете.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва интравенозно. Интравенозното приложение на тилмикозин при телета е фатално. 
Да не се използва при прасета, коне и кози. 
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Понякога, дифузeн оток може да се появи в мястото на инжектиране, но той изчезва в рамките на 5 до 7 дни.
Смърт при кравите е била установена след еднократно интравенозно приложение на доза от 5 mg/kg и след подкожно приложение на доза от 150 mg/kg със 72-часов интервал. При прасета интрамускулно приложение на доза от 20 mg/kg също е довело до смърт. Смърт при овцете е била установена след еднократно интравенозно приложение на доза от 7.5 mg/kg.
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка, или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Еднократно подкожно приложение на доза от 0.5 или 1 ml Macrotyl-300 на 30 kg телесна маса при говеда и овце (еквивалентно на 5 до 10 mg тилмикозин/ kg).  
За подкожно приложение: 
Говеда – пневмония: 1 ml на 30 kg телесна маса (10 mg/kg). 
Говеда – интердигитална некробацилоза: 0.5 ml на 30 kg телесна маса (5 mg/kg). 
Овце – пневмония и мастит: 1 ml на 30 kg телесна маса (10 mg/kg). 
Овце – пододерматит: 0.5 ml на 30 kg телесна маса (5 mg/kg). 
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи:
Говеда - 60 дни.
Овце - 42 дни.
Мляко:
Овце - 15 дни.
Говеда - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Да не се прилага при агнета с телесна маса под 15 kg, поради съществуването на реален риск от токсичност при предозиране. Телесната маса на агнетата трябва да бъде точно определена за да се избегне предозиране.  
Използването на 2 ml или по-малка спринцовка ще улесни правилното дозиране.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Да не се използва интравенозно.
 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
ИНЖЕКТИРАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ НА ХОРА МОЖЕ ДА БЪДЕ ФАТАЛНО – БЪДЕТЕ ОСОБЕНО ВНИМАТЕЛНИ ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ СЛУЧАЙНОТО САМОИНЖЕКТИРАНЕ
Лактация: Не се прилага при лактиращи млечни крави.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Взаимодействие между макролиди и йонофори е било установено при някои видове животни. 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): 
До остри прояви води многократното приложение на големи дози, приложени подкожно (150 mg/kg) при говеда, включващи умерени електрокардиографски промени, придружени от лека фокална некроза на миокарда, оток в мястото на инжектиране и смърт. 
Еднократното подкожно приложение на доза от 30 mg/kg при овце води до увеличение в честотата на дишане и при по-високи концентрации (150 mg/kg) до атаксия, летаргия и увисване на главата.  
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 50 и 100 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN