КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

BIOCILLIN-150 LA

инжекционна суспензия за говеда, кози, овце и свине
BIOCILLIN-150 LA
Amoxicillin trihydrate 150 mg/ml Стъклени флакони от 100 ml

инжекционна суспензия за говеда, кози, овце и свине

Подходящо за
ГоведаГоведа
ОвцеОвце
КозиКози
BIOCILLIN-150 LA
СЪСТАВ
Amoxicillin trihydrate 150 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на инфекции на гастроинтестиналната, респираторната и пикочната системи, причинени от чувствителни към амоксицилина микроорганизми, като Campylobacter, Clostridium, Corynebacterium, E. coli, Erysipelothrix, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, пеницилиназа отрицателни Staphylococcus и Streptococcus spp.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага интравенозно и интратрахеално. 
Да не се използва при свръхчувствителност към пеницилини.
 
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ
Понякога в резултат от използване на продукта могат да възникнат локални тъканни реакции.
В редки случаи могат да възникнат анафилактични реакции след използването на амоксицилин съдържащи продукти. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
За интрамускулно или подкожно приложение.
Доза: препоръчителната доза е 15 mg/kg, което е еквивалентно на 1.0 ml/10 kg телесна маса. Дозата може да бъде повторена след 48 часа.
 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Разклатете флакона преди употреба.
Използвайте сухи спринцовки за изтегляне на суспензията за да се избегне хидролизиране на амоксицилина. 
Ако количеството, надвишава 20.0 мл, трябва да се раздели в две отделни места на инжектиране. 
Както при останалите инжекционни продукти, трябва да се спазват нормалните асептични предпазни мерки.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи: 21 дни.
Мляко: 96 часа.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните
Пеницилините и цефалоспорините могат да предизвикат свръхчувствителност (алергия) след инжектиране, инхалация, поглъщане или контакт с кожата. Свръхчувствителност към пеницилините може да доведе до кръстосана чувствителност към цефалоспорините и обратното. Понякога алергичните реакции към тези субстанции могат да бъдат сериозни.
1. Хора с установена свръхчувствителност към пеницилини трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.
2. Продуктът трябва да се прилага с повишено внимание за да се избегне излагане, като се предприемат всичко необходими мерки.
3. При проява на симптоми след излагане, като кожен обрив, трябва да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта. Подуването на лицето, устните и очите или затруднено дишане са по-сериозни симптоми и изискват спешна медицинска помощ.
 
Предозиране 
Амоксицилинът е много слабо токсичен и е добре поносим при парентерална употреба. Понякога могат да се наблюдават реакции в мястото на инжектиране при прилагане на препоръчаната доза, но няма други неблагоприятни реакции, които да се очакват при предозиране. 
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN