КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

PENSTREP 400

инжекционна суспензия за говеда, овце, кози и прасета
PENSTREP 400
Procaine penicillin G 200 000 IU/ml, Dihydrostreptomycin 200 mg/ml Стъклени флакони от 100 ml

инжекционна суспензия за говеда, овце, кози и прасета

Подходящо за
ГоведаГоведа
СвинеСвине
ОвцеОвце
КозиКози
PENSTREP 400
СЪСТАВ
Procaine penicillin G 200.000 IU/ml
Dihydrostreptomycin sulphate 200 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение на систематични инфекции при говеда, овце, кози и прасета причинени или свързани с микроорганизми, чувствителни към пеницилин и/или стрептомицин: 
Arcanobacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Klebsiella pneumoniae, Listeria spp.,
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus spp (non-penicillinase producing)
Streptococcus spp., Salmonella spp., както и за контрол на вторични бактериални инфекции с чувствителни микроорганизми при заболявания предимно свързани с вирусна инфекция.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва в дози под терапевтичните или при свръхчувствителност към пеницилини, прокаин и/ или аминогликозиди.  
 
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ
Прокаин пеницилин G в редки случаи може да причини аборти при бременни свине при приложение в терапевтичната доза. 
В редки случаи при бозаещи и прасета за угояване, приложението може да предизвика преходна треска, повръщане, втрисане, отпадналост и нарушена координация.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Препоръчителната доза е 1 мл Penstrep-400 на 20 кг т.м. за говеда и 1 мл Penstrep-400 на 10 кг т.м. за телета, овце, кози и свине.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи – 21 дни.
Бъбреци – 45 дни.
Мляко – 3 дни. 
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта 
Да не се прилага интравенозно или интратрахеално. 
Трябва да се вземат необходимите мерки за да не се превишава препоръчаната доза. 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните
Директният контакт с кожата трябва да бъде избягван при приложение на продукта; трябва да бъдат спазвани асептични мерки. 
Трябва да се избягва инцидентното самоинжектиране.  
В случай на случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.
Измийте ръцете след работа с продукта.  
 
Употреба по време на бременност и лактация 
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на  бременност и лактация. При бременни свине са докладвани случаи на изпадане на вулвата, което може да бъде свързано с аборт. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.
Предозиране 
Внезапното освобождаване на прекалено големи количества прокаин в кръвта може да доведе до втрисане, повръщане, нарушена координация, висока температура, и след един до три дни до аборт при свине майки.
Няма специфичен антидот.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие
Бензилпеницилините не трябва да бъдат използвани едновременно с бактериостатични химиотерапевтици, поради възможността от възникване на антагонизъм на бактерицидното действие на бензилпеницилина от тези продукти. 
Да не се прилага заедно с други антибиотици, като тетрациклини или други аминогликозиди. 
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN