КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

TIAMULIN INJECTION

разтвор за инжективно приложение при свине
TIAMULIN INJECTION
Tiamulin base (като tiamulin hydrogen fumarate) 100 mg/ml Стъклени флакони от 100 ml

разтвор за инжективно приложение при свине

Подходящо за
СвинеСвине
TIAMULIN INJECTION
СЪСТАВ
Tiamulin base (като tiamulin hydrogen fumarate) 100 mg/ml                
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Дизентерия при свинете:  За лечение на дизентерия при свинете, причинена от Brachyspira hyodysenteriae и усложнена от Bacteroides spp и Fusobacterium spp.
Ензоотична пневмония при прасетата: За лечение на ензоотична пневмония, причинена от M.hyopneumoniae и в случаите на вторични инфекции от бактерии, чувствителни към тиамулин. 
Микоплазмен артрит: За лечение на артрит, причинен от Mycoplasma hyosynoviae, за редуциране на признаците и възстановяване на нормалното развитие.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Животните не трябва да бъдат третирани с продукти,  съдържащи монензин, наразин или салиномицин по време на лечението или 7 дни преди или след приложението на  TIAMULIN разтвор за инжективно приложение.  Резултатът от комбинирана терапия може да бъде тежка депресия в растежа или смърт. 
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
В редки случаи може да се наблюдава временно зачервяване или слаб оток на кожата в мястото на инжектиране на продукта при прасета.
В редки случаи, по време на лечението може да се наблюдава зачервяване на кожата, главно в горната част на бедрото и по средата. Понякога приложението на тиамулин води до временна саливация, повръщане, дезориентация и клонични конвулсии. При установяване на признаци на токсичност, лечението трябва да се преустанови незабавно. 
Забележка: По време на третирането, прасетата трябва да бъдат отглеждани в подходящи просторни и хигиензирани помещения. 
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
За интрамускулно приложение при прасета.
Дизентерия при свине – препоръчителна доза е 8 mg тиамулин база /kg телесна маса 
Лечение: Дозата е 1 ml/12.5 kg телесна маса (еквивалентно на 10 mg тиамулин хидроген фумарат/kg телесна маса) приложена еднократно, интрмускулно при прасета с клинични признаци на заболяването.
При необходимост трябва да се предприеме последващо лечение с перорален разтвор или медикаментозен премикс. 
Ензоотична пневмония при прасета – препоръчителната доза е 12.3 mg тиамулин база/kg телесна маса.
Лечение: Дозата е 1.5 ml/12.5 kg телесна маса (еквивалентно на 15 mg тиамулин хидроген фумарат/kg телесна маса) приложена мускулно за период от три последователни дни при прасета с клинични признаци на заболяването.
Микоплазмен артрит – препоръчителната доза е 12.3 mg тиамулин база/kg телесна маса. 
Лечение: Дозата е 1.5 ml/12.5 kg телесна маса (еквивалентно на 15 mg тиамулин хидроген фумарат/kg телесна маса) приложена интрамускулно за период от три последователни дни при прасета с клинични признаци на заболяването.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи: 12 дни.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
За интрамускулно приложение само при свине. Не инжектирайте повече от 3.5 ml в едно и също място на инжектиране.  
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Трябва да се избягва инцидентното самоинжектиране. 
В случай на контакт на продукта с кожата, измйте незабавно учатъка с обилно количество вода с цел да минимизирате абсорбцията през кожата. 
В случай на контакт на продукта с очите, измйте незабавно с обилно количество вода и потърсете медицински съвет.
Бременност и лактация:
Може да се прилага по време на бременност и лактация.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Тиамулинът не е съвместим с някои йонофорни антибиотици. Животните не трябва да бъдат третирани с продукти, съдържащи монензин, наразин или салиномицин по време на лечението или 7 дни преди или след приложението на  TIAMULIN разтвор за инжективно приложение.  Резултатът от комбинирана терапия може да бъде тежка депресия в растежа или смърт.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Не е известно. 
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN