КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

INTERSPECTIN-L

инжекционен разтвор за телета (с неразвити предстомашия) , овце, кози, прасета, кучета и котки.
INTERSPECTIN-L
Lincomycin 50 mg/ml; Spectinomycin 100 mg/ml Стъклени флакони от 100 ml

инжекционен разтвор за телета (с неразвити предстомашия) , овце, кози, прасета, кучета и котки.

Подходящо за
СвинеСвине
ОвцеОвце
КозиКози
КучетаКучета
КоткиКотки
INTERSPECTIN-L
СЪСТАВ
Lincomycin (като hydrochloride) – 50 mg/ml
Spectinomycin (като hydrochloride) – 100 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение на инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към действието на линкомицин и /или спектиномицин, включващи: 
Actinobacillus spp.
Pasteurella spp.
Serpulina hyodysenteriae
Escherichia coli
Salmonella spp.
Campylobacter spp.
Bacteroides spp.
Clostridium spp.
Fusobacterium spp.
Actinomyces spp.
Streptococcus spp.
Mycoplasma spp.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции.
Да не се използва при зайци, хамстери, морски свинчета, чинчили, коне или преживни животни поради възможност от възникване на гастроинтестинални смущения.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
В редки случаи употребата на продукта може да предизвика локален дикомфорт в мястото на инжектиране. При прасета, в концентрации по-високи от препоръчаните, продуктът може да предизвика временна диария или диарични изпражнения. Същият ефект може да бъде наблюдаван при прасета в препоръчаната доза. В редки случаи може да се наблюдава и загуба на апетит. 
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Само за интрамускулно инжектиране.
Прасета: 15 mg комбинирана активност/kg т.м. (1 ml/10 kg т.м.). Третирането да се извършва ежедневно в продължение на 3 дни в съответствие с клинични отговор.
Телета (с неразвити предстомашия): 15 mg комбинирана активност/kg т.м. (1 ml/10 kg т.м.), два пъти дневно през първия ден, последвано от веднъж дневно за 2-4 дни в съответствие с клинични отговор.
Овце и кози: 1.0 ml на 10 kg т.м. дневно, за максимум 3 последователни дни в съответствие с клинични отговор
Кучета и котки: 30 mg комбинирана активност/kg т.м. (1 ml/5 kg т.м.). Третирането може да бъде повторено през 12- до 24-часов интервал за 3-7 дни в съответствие с клинични отговор.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Прасета:
Месо и вътрешни органи - 14 дни.
Телета (с неразвити предстомашия), овце и кози: 
Месо и вътрешни органи - 21 дни.
Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага с повишено внимание, за да се избегне самоинжектиране. При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предоставят листовката или етикетът на продукта.
 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
При предозиране са установени временни неврологични симптоми. Докладвани са случаи на нервномускулна блокада. 
 
Основни несъвместимости:
Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN