КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

ALBENOL-100 Oral

суспензия за перорално приложение за говеда и овце
ALBENOL-100 Oral
Albendazole 100 mg/ml Пластмасови туби от 1000 ml

суспензия за перорално приложение за говеда и овце

Подходящо за
ГоведаГоведа
ОвцеОвце
ALBENOL-100 Oral
СЪСТАВ
Albendazole 100 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За контрол на следните бензимидазол възприемчиви, зрели и незрели, развиващи се форми на вътрешни паразити при говеда и овце. 
Говеда:
Гастроинтестинални нематоди: Ostertagia, Chabertia, Cooperia, Trichostrongylus, Nematodirus, Haemonchus, Bunostomum, Oesophagostomum и Strongyloides spp. 
Обикновено е ефективен срещу инхибираните ларви на Cooperia и Ostertagia.
Белодробни нематоди: Dictyocaulus viviparus.
Цестоди: Moniezia spp.
Възрастна форма на чернодробен метил: Fasciola hepatica.
Овце:
Гастроинтестинални нематоди: Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus (включително  N.  battus), Chabertia и Oesophagostomum spp.
Белодробни нематоди: Dictyocaulus filaria.
Цестоди: Moniezia spp.
Възрастна форма на чернодробен метил: Fasciola hepatica.
При овце обикновено е ефективен срещу инхибираните ларви на бензимидазол възприемчивите Ostertagia.
Продуктът действа овоцидно срещу яйцата на трематодите и нематодите. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Не са известни.
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
За перорално приложение, само при използване на подходящо калибрирано дозиращо устройство. За да се  приложи правилната доза, телесната маса трябва да бъде определена възможно най-точно. Точността на дозиращото устройство трябва да бъде проверена. 
Един ml Albenol-100 Oral съдържа 100 mg албендазол.
Говеда:
За контрол на гастроинтестинални и белодробни нематоди, цестоди, трематоди и нематодни яйца: 7.5 mg албендазол/ kg телесна маса.
За допълнително лечение на възрастни форми на чернодробен метил (хронична фасциолоза) при говедата: 10 mg албендазол/ kg телесна маса.
Овце: 
За контрол на гастроинтестинални и белодробни нематоди, цестоди, трематоди и нематодни яйца: 5 mg албендазол/ kg телесна маса.
За допълнително лечение на възрастни форми на чернодробен метил (хронична фасциолоза) при овце: 7.5 mg албендазол/ kg телесна маса.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Говеда:
Месо и вътрешни органи: 27 дни.
Мляко: 72 часа.
 
Овце:
Месо и вътрешни органи: 7 дни.
Мляко: не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
При използване на дозиращо устройство  да се внимава, за да се избегне причиняване на наранявания на устата и фаринкса на агнета и овце.
При говеда, страдащи от тежки белодробни увреждания, които се дължат на опаразитяване с белодробни нематоди, кашлицата може да продължи няколко седмици след лечението.
Да се предприемат необходимите мерки, за да се избегнат следните практики, защото те увеличават риска от възникване на резистентност и могат да доведат до неефективно лечение:
- прекалено честата и многократна употреба на антихелминтици от същия клас за продължителен период от време;
- прилагане на ниска доза, което може да се дължи на неправилно определяне на телесната маса, неправилно приложение на продукта или липса на калибрирано дозиращо устройство.
Предполагаемите клинични случаи на резистентност към антихелминтици трябва да бъдат допълнително изследвани, използвайки подходящи тестове (напр. теста за намаляване на броя на яйцата във фекалиите). Когато резултатите от проведения тест потвърждават наличие на резистентност към определени антихелминтици, трябва да се използват антихелминтни продукти, принадлежащи към друг фармакологичен клас и с различен механизъм на действие.
Albenol-100 Oral не се препоръчва за лечение на остра фасциолоза при овце. 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: 
Да не се разрежда или смесва с други продукти.
Да се вземат всички предпазни мерки, за да се избегне контаминиране при употреба на продукта.
Да се вземат необходимите мерки, за да не се стигне до увреждане на фарингиалната област при дозиране на продукта, особено при овце. 
Прекалено честата и многократна употреба на антихелминтици може да доведе до развитие на резистентност. За да се минимизира този риск, програмите за третиране трябва да се съгласуват с ветеринарен лекар.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Да се избягва директният контакт с продукта. 
Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.
При случайно попадане в очите, да се изплакнат незабавно с течаща вода. Ако дразненето продължи, да се потърси медицински съвет.
При случаен контакт с кожата, да се измие засегнатият участък със сапун и вода. Ако дразненето продължи, да се потърси медицински съвет.
Да се измият ръцете след работа с продукта.
Бременност и лактация:
Да не се прилага при овце в доза от 7.5 mg/kg т.м. по време на периода на оплождане и  1 месец след отделяне на овните.
Не се разрешава за употреба при овце, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
Употребата на продукта при бременни крави, бикове за разплод и овни не се очаква да повлияе неблагоприятно върху тяхната репродукция.
Да се предприемат необходимите мерки, за да се избегне предозиране при лечение срещу нематоди през първия месец от бременността при овце и срещу трематоди и нематоди през първия месец от бременността при крави..
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Умереното предозиране е малко вероятно да причини неблагоприятни реакции при здрави животни.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Пластмасови туби от 1000 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN