КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

INTERZAN Gold Oral

перорална суспензия за говеда и овце
INTERZAN Gold Oral
Levamisole HCL - 30 mg/ml, Oxyclozanide - 60 mg/ml Пластмасови флакони от 100 ml и тули от 1000 ml

перорална суспензия за говеда и овце

Подходящо за
ГоведаГоведа
ОвцеОвце
INTERZAN Gold Oral
СЪСТАВ
Levamisole hydrochloride 30 mg/ml
Oxyclozanide 60 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение и контрол на гастроинтестинални и белодробни нематодни инфекции, както и за инфекции, причинени от възрастната форма на чернодробния метил при говеда и овце. 
Interzan Gold Oral е ефективен срещу зрелите и развиващите се незрели стадии на широк спектър от нематоди, като проявява висока ефикасност срещу следните видове:
 
Гастроинтестинални нематоди:
Trichostrongylus spp.
Cooperia spp.
Ostertagia spp. (с изключение на инхибираните ларви на Ostertagia)
Haemonchus spp.
Nematodirus spp.
Bunostomum spp.
Oesophagostomum spp.
Chabertia spp.
 
Белодробни нематоди:
Dictyocaulus spp.
Продуктът премахва най-зрелите Fasciola spp. (метили), налични в жлъчните пътища на черния дроб.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции. 
Да не се използват органофосфорни продукти за период от 14 дни преди или след третирането при животни, лекувани с продукта. 
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
При нормална дозировка на оксиклозанид при говедата може да се наблюдава леко размекване на фекалиите и в по-редки случаи повишена честота на дефекация и преходна загуба на апетит. В редки случаи при овцете могат да се наблюдават анафилактични реакции с подуване на главата.
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Да се разклати добре опаковката преди употреба.
Дозирането трябва да се извърши чрез използването на подходящо дозиращо устройство, в доза от 7.5 mg/kg т.м. левамизол хидрохлорид и 15 mg/kg т.м. оксиклозанид, еквивалентно на 2.5 ml от продукта на 10 kg т.м. при говеда и 0.5 ml на 2 kg т.м. при овце.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Говеда и овце (месо и вътрешни органи): 28 дни.
Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Трябва да се предпремат мерки, за да се избегнат следните практики, защото те увеличават риска от възникване на резистентност и в крайна сметка могат да доведат до неефективно лечение:
Прекалено честата и повтаряща се употреба на антихелминтици от същия клас за продължителен период от време.
Прилагане на по-ниска доза, което може да се дължи на неправилно определяне на телесната маса на животните, неправилно приложение или липса на калибрирано дозиращо устройство (ако е приложимо).
Предполагаемите клинични случаи на резистентност към антихлеминтиците трябва да се проучат допълнително чрез използване на подходящи тестове (например тест за определяне редукцията на яйцата във фекалиите). Когато тестовете категорично сочат резистентност към определен антихелминтик, трябва да се използват антихелминтици, принадлежащи към друг фармакологичен клас и притежаващи различен механизъм на действие.  
Резистентност към левамизола е докладвана при Teladorsagia, Cooperia и Trichostrongylus при овце в редица страни, включително и в ЕС. Налични са данни за резистентност на Haemonchus при овце в страни извън ЕС. Резистентност към левамизола е докладвана и за Teladorsagia при говеда в страни като Нова Зеландия. Следователно, употребата на този продукт трябва да се основава на локалната (регионална, на ниво ферма) епидемиологична информация за възприемчивостта на нематодите и препоръки за това как да се ограничи за вбъдеще възникването на резистентност към антихелминтиците.  
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Трябва да се предпремат необходимите мерки за точното определяне на телесната маса на животните, които ще бъдат третирани. Важно е флаконът да бъде добре разклатен преди употреба. След третиране животните трябва да бъдат преместени на чисти пасища за да се предотврати реинфекцията. Трябва да се потърси консултация с ветеринарен лекар за прилагане на подходящи програми за дозиране и управление с цел постигане на адекватен противопаразитен контрол и редуциране на възможността за възникване на антихелминтна резистентност. 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Да не се яде, пие или пуши при работа с продукта. При случайно разливане върху кожата или контакт с очите, незабавно да се изплакнат с вода. При възникване на дразнене незабавно да се потърси медицински съвет. Незабавно да се свалят контаминираните дрехи. След работа с продукта да се измият ръцете. Левамизолът може да предизвика идиосинкратични реакции и сериозни кръвни смущения при ограничен брой хора. При проява на симптоми като виене на свят, гадене, повръщане или дискомфорт при работа с продукта, или по-късно възникване на възпаление на устата/гърлото или треска, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предоставят листовката за употреба или етикета на продукта.
Бременност и лактация:
Може да се прилага по време на бременност и лактация.
Все пак трябва да се внимава при приложението на продукта при животни в напреднала бременност или животни, подложени на стрес от неблагопрятни климатични условия, неправилно хранене и отглеждане.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Да не се използват органофосфорни продукти за период от 14 дни преди или след третирането при животни, лекувани с продукта. 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:
При превишаване на препоръчаната доза животните могат да проявят признаци на предозиране. Признаците на предозиране с левамизол включват нарушение на двигателната функция, или по-точно мускулен тремор, клатене на главата и увеличено слюноотделяне. Тези ефекти са временни и е по-вероятно да възникнат при говеда, отколкото при овце. Оксиклозанидът може да доведе до загуба на апетит и телесна маса, потиснатост, размекване на фекалиите при овце и възможност от диария. В редки случаи ефектите се усилват при животни с тежки чернодробни увреждания и/или дехидратация към момента на третиране.
Основни несъвместимости:
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Пластмасови флакони от 100 ml и тули от 1000 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN