КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

Introflor-100 oral

перорален разтвор за свине и птици
Introflor-100 oral
Florfenicol 100 mg/ml Пластмасови бутилки от 100 ml и 1000 ml

перорален разтвор за свине и птици

Подходящо за
СвинеСвине
ПуйкиПуйки
КокошкиКокошки
Introflor-100 oral
СЪСТАВ
Florfenicol     100 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Свине: за лечение на респираторни заболявания, свързани с Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella choleraesuis и Streptococcus suis type 2.
Птици: за лечение на респираторни заболявания (аеросакулит), причинени от E. coli и колиспетицемия при бройлерите.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при нерези, предназначени за разплод и при птици, чиито яйца са предназначени за консумация от хора.
Да не се използва при свръхчувствителност към флорфеникол.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
По време на периода на лечение могат да се наблюдават понижение на консумацията на храна и вода и преходно размекване на фекалиите или диария. Третираните животни се възстановяват бързо и напълно след прекратяване на лечението. 
При свине често наблюдаваните неблагоприятни реакции са диария, перианално и ректално зачервяване/оток и пролапс на ректума. Тези ефекти са преходни.
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Да се прилага с водата за пиене, като единствен източник на вода за целия период на лечение. 
Свине: 10 mg флорфеникол/kg т.м. за 5 последователни дни или 0.1 ml INTROFLOR-100 ORAL/kg т.м./ден.
Птици: 20 mg флорфеникол/kg т.м. за 3 последователни дни или 0.2 ml INTROFLOR-100 ORAL/kg т.м./ден при птици под 4 седмична възраст и 0.4 ml INTROFLOR-100 ORAL/kg т.м./ден при птици над 4 седмична възраст.
Точното дневно количество INTROFLOR-100 ORAL на L вода за пиене (X) може да се изчисли чрез следната формула:
 
                Препоръчителната доза от продукта (ml/kg) x Средна телесна маса (kg) на животните, които ще се третират
X (ml/L) = ------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               Средна дневна консумация на вода (L) на животно
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи:
Свине: 20 дни.
Птици: 7 дни.
Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Лечението трябва да започне незабавно след диагностициране на съответното заболяване.
Медикаментозната вода трябва да бъде единствения източник на вода за пиене.
Ежедневно трябва да се приготвя пресен разтвор и медикаментозна вода.
Ако в рамките на 48 часа от началото на лечението не се постигне положителен клиничен отговор, диагнозата трябва да се преразгледа.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: 
Лечението трябва да започне незабавно след диагностициране на респираторно заболяване.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Поради възможност от възникване на чувствителност и контактен дерматит, директният контакт с кожата трябва да се избягва при приложение на продукта. Да се измият ръцете след работа с продукта.
Бременност и лактация:
Не се препоръчва прилагането му по време на бременност и лактация. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.
Яйценосене:
Да не се използва при птици, чиито яйца са предназначени за консумация от хора.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Продължителното третиране води до понижаване  консумацията на храна, но не и до дългосрочни неблагоприятни реакции.
Основни несъвместимости:
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Пластмасови бутилки от 100 ml и 1000 ml
 
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN