КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

DOXY-200 WS

водоразтворим прах за перорална употреба при кокошки и прасета
DOXY-200 WS
Doxycycline hyclate – 200 mg/g Пликове от алуминиево фолио по 30 g и пластмасови банки от 1 kg

водоразтворим прах за перорална употреба при кокошки и прасета

Подходящо за
СвинеСвине
КокошкиКокошки
DOXY-200 WS
СЪСТАВ
Doxycycline hyclate – 200 mg/g
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Кокошки (бройлери):
Лечение на колибацилоза, хронична респираторна болест (ХРБ) и микоплазмоза, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин. 
Прасета:
Лечение на заболявания на респираторния тракт, причинени от Pasteurella multocida (атрофичен ринит), Bordetella bronchiseptica и Mycoplasma hyopneumoniae (причиняващи ензотичната пневмония), чувствителни към доксициклин.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към тетрациклини.
Да не се използва при животни със сериозни нарушения на бъбречната и/или чернодробната функция. 
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Алергични реакции и реакции на фоточувствителност могат да възникнат. Чревната флора може да бъде засегната при продължително лечение, което може да доведе до храносмилателни разстройства.
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
За приложение с водата за пиене.
Основна препоръчана доза: 10 mg доксициклин хиклат/kg телесна маса/ден, съответстваща на 50 mg Doxy-200 WS на kg телесна маса за 3-5 последователни дни.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи: Кокошки и прасета: 7 дни.
Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за консумация от хора.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Поради променливост (време, географско положение) в чувствителността на бактериите към доксициклин, е препоръчително взимането на бактериологични проби за изпитване  за възприемчивост на микроорганизмите от заразените птици във фермата. 
 Документирано е високо ниво на резистентност на E.coli, изолирани от птици, към тетрациклините. Поради това, използването на продукта за лечение на инфекции, причинени от E.coli, може да се предприеме единствено след извършването на тестове за чувствителност.
Тъй като може да не се достигне до унищожаване на прицелните патогени, лечението трябва да бъде съпроводено с добри хигиени условия, подходяща вентилация и без препълване на мястото на отглеждане.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Хора с установена свръхчувствителност към тетрациклините трябва да прилагат ветеринарномедицинския продукт с повишено внимание.
При подготовката и приложението на медикаментозната вода трябва да се избягва контактът с кожата и вдишването на прахта. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от предпазни ръкавици (от гума или латекс) и подходяща дихателна маска (напр. еднократен респиратор, отговарящ на Европейски стандарт EN149), трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.
При случаен контакт с очите или кожата, да се изплакне засегнатият участък с обилно количество чиста вода и при наличие на дразнене да се потърси медицинска помощ. Да се измият ръцете и контаминираният участък от кожата след работа с продукта.
При поява на симптоми след излагане, като кожен обрив, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикетът на продукта. Подуване на лицето, устните и очите или затруднено дишане са по-сериозни симптоми и изискват спешна медицинска помощ.
Да не се пуши, яде или пие при работа с продукта.
Да се вземат необходимите мерки, за да се избегне разпрашаването при разтваряне на продукта във вода. Да се избягва директен контакт с кожата и очите при работа с продукта, за да се предотврати сенсибилизация и контактен дерматит.
Бременност, лактация и яйценосене:
Лабораторните проучвания при плъхове и зайци не показват никакви доказателства за тератогенност, фетотоксичност и/или токсичност за майката.
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и лактация при свине.
Не се препоръчва прилагането му по време на бременност и лактация.
Не се използва при птици в периода на яйценосене.
Несъвместимости:
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Пликове от алуминиево фолио по 30 g и пластмасови банки от 1 kg
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN