КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

FLUCONIX-340

разтвор за парентерално приложение при говеда и овце
FLUCONIX-340
Nitroxynil 340 mg/ml Стъклени флакони от 100 ml

разтвор за парентерално приложение при говеда и овце

Подходящо за
ГоведаГоведа
ОвцеОвце
FLUCONIX-340
СЪСТАВ
Nitroxynil 340 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Fluconix-340 е предназначен за лечение на фасциолоза (опаразитяване със зрели и незрели форми на Fasciola hepatica) при говеда и овце.  В препоръчаната доза е ефективен и срещу опаразитяване с възрастни и ларвни форми на Haemonchus contortus при говеда и овце и Haemonchus placei, Oesphagostomum radiatum и Bunostomum phlebotomum при говеда. 
Fluconix-340 не трябва да се прилага като широкоспектърно антихелминтно средство.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.
Да не се превишава препоръчаната доза.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
В редки случаи се наблюдава слабо подуване в мястото на инжектиране при говеда.  Това може да бъде избегнато чрез разделяне на дозата и прилагане в две различни места на инжектиране и масажиране за разнасяне на разтвора.
Не се очаква проява на неблагоприятни реакции при животни (вкл. бременни крави и овце) при прилагане на препоръчаната доза.
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ 
За подкожно приложение.
Стандартната доза за нитроксинил е 10 mg/kg телесна маса.
Овце: 0.75 mlна 25 kg телесна маса.
Говеда: 1.5 ml на 50 kg телесна маса.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи: 
Говеда: 60 дни. 
Овце: 49 дни.
Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация, включително през сухостойния период.
Не се разрешава за употреба през последното тримесечие от бременността при юници, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
Да не се използва по-малко от 1 година преди първото агнене при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Да не се прилага интрамускулно.
Овце в напреднала бременност трябва да се третират внимателно. 
Телесната маса на овцете трябва да бъде точно определена и дозата да бъде прецизно изчислена.
Трябва да се избягва разливане на Fluconix-340, особено по руното на овцете, защото оцветява.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от непроникаеми ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт, за да се избегне контакт с кожата. При попадане върху кожата и в очите, да се измият незабавно. При възникване на дразнещо действие, незабавно да се потърси медицински съвет.
При случайно или преднамерено поглъщане, изплакнете устата с вода и незабавно да се потърси медицински съвет.
Трябва да се избягва случайното самоинжектиране. При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Не се предполага проява на несъвместимост при приложение на Fluconix-340 при говеда и овце, едновременно с терапевтични дози на левамизол или с клостридиални ваксини.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
В случаи на инцидентно предозиране са наблюдавани симптоми на треска, ускорено дишане и превъзбуда.  Пациентите трябва да се преместят в хладно помещение и декстроза физиологичен разтвор трябва да бъде приложен интравенозно.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN