КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

GENTA-100

инжекционен разтвор за телета, говеда и свине
GENTA-100
Gentamicin 100 mg/ml Стъклени флакони от 100 ml

инжекционен разтвор за телета, говеда и свине

Подходящо за
ГоведаГоведа
ТелетаТелета
СвинеСвине
GENTA-100
СЪСТАВ
Gentamicin sulphate 100 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на гастроинтестинални, респираторни, пикочни и тъканни инфекции (бронхити, пневмония, пиелонефрити, цистити, уретрити, ендометрити, метрити, колибацилоза, салмонелоза, инфектирани рани, пиодермия, сепсис и др.), причинени от чувствителни към гентамицин микроорганизми.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.
Да не се използва при животни със сериозни увреждания на чернодробната и/ или бъбречната функции.
Да не се използва едновременно с нефротоксични субстанции.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Могат да се проявят реакции на свръхчувствителност.
Продължителното приложение във високи концентрации може да доведе до невротоксичност, ототоксичност или нефротоксичност.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
За интрамускулно приложение при телета, говеди и свине.
Два пъти дневно по 1.0 ml на 20 - 40 kg телесна маса за 3 дни.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Бъбреци: 45 дни.
Месо и вътрешни органи: 28 дни.
Мляко: 3 дни.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта 
Продължителна употреба на гентамицин, когато функционални нарушения на бъбреците са налични, може да доведе до засилване на бъбречното увреждане, както и до увеличаване на вероятността от възникване на ототоксичност и/ или нервно мускулна блокада.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните: Поради възможността от възникване на чувствителност и контактен дерматит, директния контакт с кожата трябва да се избягва при приложението на продукта; трябва да се спазват асептични предпазни мерки. 
Трябва да се избягва самоинжектирането, защото продукта може да причини локално дразнене и /или болка в мястото на инжектиране.
Бременност: Употребата на GENTA-100 през ранното ембионално развитие трябва да се избягва, поради възможността от депресивен ефект върху гломерулната диференциация. 
Лактация: Може да се прилага по време на лактация.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Не трябва да се прилага едновременно с бактериостатици, нефротоксични, невротоксични или ототоксични продукти, други аминогликозиди, интравенозно приложен калций, желязо и нестероидни противовъзпалителни средства.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Предозирането може да предизвика невротоксичност, вестибуларна и слухова ототоксичност и нефротоксичност. 
В случай на предозиране с аминогликозиди е препоръчително приложението на бета-лактамни антибиотици, които свързват аминогликозидите и това понижава токсичността. 
Признаците на нервно мускулна блокада са потискане на кръвната циркулация и дишането. В случай на нервно мускулна блокада е препоръчително приложението на едрофониум в доза от 0.5 mg/kg. В случай на нарушена кръвната циркулация и диспнея е препоръчително приложението на калциев хлорид в доза от 10 до 20 mg/kg, калциев глюконат в доза от 30 до 60 mg/kg или неостигмин в доза от 100 до 200 μg/kg телесна маса. При установяване на бъбречна токсичност, незабавно да се преустанови приложението на гентамицин и да се започне елетролит-флуидна терапия за стимулиране на диурезата. Три или повече седмици на лечение може да бъдат необходими за възстановяване на животните с наличие на достатъчно здрава бъбречна тъкан, необходима за компенсиране. 
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN