КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

GLUCORTIN-20

инжекционен разтвор за телета, говеда, кози, свине, кучета и котки
GLUCORTIN-20
Dexamethasone base (като sodi¬um phos¬phate) 2.0 mg/ml Стъклени флакони от 50 ml

инжекционен разтвор за телета, говеда, кози, свине, кучета и котки

Подходящо за
ГоведаГоведа
ТелетаТелета
СвинеСвине
КозиКози
КучетаКучета
КоткиКотки
GLUCORTIN-20
СЪСТАВ
Dexamethasone base (като sodi¬um phos¬phate) 2.0 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Дексаметазонът може да се прилага във всички случаи, когато са показани за парентерална употреба, кортикостероидни продукти със средно продължителна активност. Може да бъде използван като противовъзпалително и антиалергично средство при говеда, свине, кози, кучета и котки и за лечение на първична кетоза при говеда. Продуктът може да се използва и за индуциране на раждане при говеда. Дексаметазонът е подходящ за лечение на ацетонемия, алергии, артрити, бурзити, шок и тендовагинити.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Освен ако не се цели аборт или ранно раждане, приложението на GLUCORTIN-20 през последната третина от бременността е противопоказано.
С изключение на спешни случаи, да не се използва при животни страдащи от диабет, хронични нефрити, бъбречни заболявания, конгестивни сърдечни поръжения, остеопороза. Да не се използва при вирусни инфекции по време на виремичната фаза. 
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Противовъзпалителните кортикостероиди, като дексаметазона, водят до проявата на голям брой неблагоприятни реакции. Висока еднократна доза обикновенно се понася добре, докато продължителната употреба води до неблагоприятни реакции, както и когато се прилагат естери с продължително действие. При дозирането за средна и продължителна употреба, трябва да се прилага минималната необходима концентрация за контрол на симптомите. 
Системно прилаганите кортикостероиди могат да предизвикат полиурия, полидипсия и полифагия, най-вече в ранните етапи на третиране. Продължителната употреба на някои кортикостероиди може да доведе до задържане на натрий и вода и хипокалемия. Системно използваните кортикостероиди предизвикват натрупване на калций в кожата (calcinosis cutis).
Кортикостероидите могат да забавят оздравяването на раните и имуносупресивното им действие може да отслаби резистентността или да изостри налични инфекции. При наличие на бактериални инфекции, се изисква приложението на антибактериалните средства, когато се използват стероиди. При наличие на вирусни инфекции, стероидите могат да влошат или да ускорят прогресирането на заболяването.
По време на курса на лечение, често трябва да се проверява състоянието на животните от ветеринарен лекар.
Системната кортикостероидна терапия е противопоказана при пациенти с бъбречни заболявания и захарен диабет. Докладвани са случаи на гастроинтестинални язви при животни третирани с кортикостероиди, като язвите могат да се изострят от стероиди при пациенти третирани с нестероидни противовъзпалителни продукти и при животни с травма на гръбначния мозък. Стероидите могат да предизвикат увеличение на черния дроб (хепатомегалия) с увеличение на серумните чернодробни ензими.
Поради причината, че кортикостероидите могат да редуцират имунния отговор при ваксинация, продукта не трябва да се използва в комбинация с ваксини.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
За интрамускулно или интравенозно приложение.
Говеда : 5.0 - 15.0 мл
Телета, кози и свине 1.0 - 2.5 мл
Кучета 0.25 - 1.0 мл
Котки 0.25 мл
 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
При необходимост дозата може да се повтори след интервал от 24 до 48 часа.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи: Говеда, кози: 7 дни. 
Свине: 2 дни
Мляко: Говеда, кози: 60 часа (5 издоявания).
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: Клиничните и експерименталните данни показват, че след перорално или парентерално приложение на кортикостероиди при животни, могат да предизвикат първата фаза на раждане, когато се прилагат през последните три месеца от бременността и могат да ускорят преждевременното раждане, последвано от затруднено раждане, смърт на фетуса, задържане на плацентата и метрити. От друга страна, кортикостероидите приложени при кучета, зайци и гризачи по време на бременността, водят до незатворено небце при новородените. Приложението на кортикостероидите при кучета по време на периода на бременност води и до други аномалии, включително деформация на предните крайници. Животните третирани с Glucortin-20 трябва да бъдат наблюдавани. Поради противовъзпалителното действие на кортикостероидите, признаците на инфекцията могат да бъдат прикрити и може да е необходимо прекратяване на третирането до поставяне на допълнителна диагноза. Предозирането на някои глюкокортикоиди може да доведе до задържане на натрий, задържане на флуиди, загуба на калий и телесна маса.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:  Трябва да се вземе под особенно внимание избягването на самоинжектиране.
Бременност: С изключение на употребата на продукта за индуциране раждането при крави, кортикостероидите не се препоръчват за употреба при бременни животни. Използването им при ранна бременност е известно, че причинява аномалии на фетуса при лабораторни животни.  Приложението в етапите на късна бременност може да доведе до преждевременно раждане и аборти. Ако продуктът се използва за индукция на раждането при говеда, могат да се очакват инциденти със задържане на плацентата и възможни последващи метрити и/или понижена репродуктивна способност.
Лактация: Употребата на продукта при лактиращи крави може да доведе до редукция на млякото. 
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Може да се установи обостряне на язви на гастроинтестиналния тракт от приложението на кортикостероиди при пациенти третирани с нестероидни противовъзпалителни продукти. Поради причината, че кортикостероидите могат да редуцират имунния отговор при ваксинация, продукта не трябва да се използва в комбинация с ваксини. Фенитоин, фенобарбитал и рифампин могат да увеличат метаболизма на глюкокортикоидите. Едновременното приложение на глюкокортикоиди и циклоспорин може да увеличи кръвните им концентрации, чрез взаимно инхибиране на чернодробния им метаболизъм. Клиничната значимост на това взаимодействие не е изяснена напълно. Глюкокортикоидите могат да инхибират чернодробния метаболизъм на циклофосфамида. Може да е необходимо регулиране на дозата. Чернодробният метаболизъм на метилпреднизолона може да се инхибира от еритромицина. Митотанът може да промени метаболизма на стероидите; може да е необходима по-висока от обикновенната доза стероиди за третиране на митотан-индуцирана надбъбречна недостатъчност.  
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Предозирането води до полиурия, полидипсия и полифагия. Хроничната употреба на глюкокортикоидите може да доведе до сериозни неблагоприятни реакции. Виж т. 6. “Неблагоприятни реакции” за повече информация.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 50 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN